Hoofdstuk 16 van 19
In uitvoering

Pincementstechnieken

Bij een huidverbeterende gezichtsmassage werk je vanaf het decolleté, naar het voorhoofd toe. Je behandelt achtereenvolgens:

 • Decolleté
 • Hals
 • Kaakcontour
 • Wangen
 • Mond
 • Ooghoeken
 • Neus
 • Voorhoofd

Pincementsgrepen

De vingers staan in de vorm van een O-tje of C-tje. De pols is gefixeerd en mag niet bewegen. De vingers mogen niet aan de huid trekken en de nagels mogen niet de huid raken. Zowel de duim als vingers geven druk. De middeldiepe en oppervlakkige pincements worden altijd dwars op de rimpel of splijtlijnen uitgevoerd. Je maakt als het ware met de rimpel een plusje. 

Let op: de stand van de hand is bijna loodrecht. Alleen dan kun je de pincementgrepen met de uiteinden van de duimen en de wijs- of middelvinger uitvoeren. Let erop dat bij de kneepjes de toppen van de vingers tegenover elkaar staan, zodat je een soort 0-tjes krijgt. De vingers en duimen zijn licht gebogen en je middelvinger staat hierbij ten opzichte van je duim. Bij het uitvoeren van de greep mag je de zijkant van de vingers en de nagel niet gebruiken.

Pincementstechnieken

Deze kunnen op drie manieren/ sterker gegeven worden:

 • Diepe pincements
 • Middeldiepe pincements
 • Oppervlakkige pincements

Diepe pincements

-> bindweefselgrepen

Deze worden naar alle richtingen diep in het bindweefsel gegeven en werken voornamelijk in op het bindweefsel en op de diepere gelegen bloedvaten. De huid moet zich hier wel voor lenen en uitvoldoende bindweefsel bestaan. Het doel is verklevingen en verhardingen in het bindweefsel op te heffen en daardoor de bloed en lymfe stroom te bevorderen. Diepe pincements worden uitgevoerd met drie of vier vingers en duim, met beide handen aan een kant van het gezicht. De greep is 2 pincements per seconden.

Middeldiepe pincements

-> de middeldiepe pincements geven een reflectorische reactie in de huid.

De grepen worden gegeven dwars op de splijtrichting van de huid. (dwars op het verloop van de rimpel). Het doel van een middel middeldiepe pincements dienen als voorbereiding van de huid voor de oppervlakkige pincements. Ze worden uitgevoerd met duim en wijs of middelvinger en duren 1 pincements per seconden. Er word meer huid opgenomen dan bij de oppervlakkige pincements.

Oppervlakkige pincements

-> geven de meest reflectorische reactie in de huid.

De oppervlakkige pincements die net als de middeldiepe loodrecht op de splijtrichtingen van de huid worden gegeven hebben de meest intensieve werking. Het doel is het geven van een sterke prikkeling op de zenuwuiteinden van de huid, hierdoor wordt er gereageerd alsof er een verwonding aan de huid is opgetreden. De pincements moeten in hoog tempo worden uitgevoerd omdat anders de reflectorische prikkel verloren gaat. Ook door over de huid te glijden (gemyliniseerdevezel) demp je de prikkeling van de ongemyelinseerde vezel. Er worden 3 pincements per seconden uitgevoerd.

De middeldiepe en oppervlakkige pincements worden met duim en middelvinger of wijsvinger uitgevoerd, met gefixeerde pols. Tussen de grepen door moet wel ontspannen worden, anders kan de sterkte niet gedoceerd worden en kan de massage nooit lang volgehouden worden.

Diepe pincements en/of bindweefselgrepen kunnen worden gebruikt wanneer er in de huid voldoende bindweefsel aanwezig is. Is er minder bindweefsel aanwezig dan kan er gekozen worden voor de oppervlakkige en middeldiepe pincements.

De opbouw van de huidverbeteringsmassage

Aangezien de pincements en de bindweefselgrepen aan iedere huidsoort aangepast moet worden voor wat betreft soort en tijdsduur, is voor deze massage geen algemene regel te geven voor de opbouw. Houd wel rekening met de volgende richtlijnen:

 • De massage begint altijd op het decolleté.
 • De massage wordt in het algemeen uitgevoerd van het midden naar de periferie en van onder naar boven. De bindweefselgrepen worden afzonderlijk links en rechts uitgevoerd, terwijl de pincements tweehandig op beide zijden van het gezicht uitgevoerd kunnen worden.
 • Tussen de grepen door mogen huidtechnieken, effleurages en druk-zuig grepen worden gebruikt om de handen rust te geven en om de huidweerstand te voelen.
 • Voorafgaand aan de oppervlakkige pincements moeten in principe altijd middeldiepe pincements gegeven worden waar dit kan.
 • De massage eindigt met een ontspannen greep.