Hoofdstuk 9 van 19
In uitvoering

Intensiteitkeuze huidverbeterende massage

Als je een bindweefselmassage gaat uitvoeren is het van belang dat je de juiste intensiteit kiest. Een te stevige behandeling kan namelijk een fehl-reactie veroorzaken. De intensiteit van je behandeling hangt af van de:

  • Selectiviteit
  • Actualiteit
  • Reactiviteit

Tijdens de behandeling werk je altijd van een lage naar een hoge intensiteit.

Selectiviteit

Geeft aan hoe snel iemand kan schakelen van de alarmfase, naar de aanpassingsfase en vervolgens naar de rust- en herstelfase. Hoe hoger de selectiviteit, hoe hoger ook de intensiteit. Een cliënt die goed in z’n vel zit heeft een hoge selectiviteit. Deze client behandel je met een hoge intensiteit. Een client met veel stress heeft een lage selectiviteit. Deze client behandel je daarom met een lage intensiteit. Soms pas je in eerste instantie zelfs geen bindweefselmassage toe, maar een ontspanningsmassage. Pas na meerdere behandelingen stap je over op een bindweefselmassage.

-> De mate van selectiviteit neemt vaak toe als de cliënt meer behandeling ondergaat, de client kan dan steeds meer intensiteit hebben.

Actualiteit

Geeft de huidige toestand van het bindweefsel aan. Dit hangt vaak samen met de reactiviteit van het weefsel.

Reactiviteit

De bindweefselmassage begint met een rugonderzoek. Tijdens dit onderzoek let je vooral op de reactiviteit van het weefsel. De reactiviteit geeft aan hoe sterk het weefsel reageert op prikkels. Op plekken waar de huid rood wordt is er meer reactiviteit. De mate van reactiviteit geeft de intensiteit van de massage aan. Hoe meer reactiviteit, hoe minder intens je moet masseren. Pas wel op, als je te stevig te werkt kun je een fehl-reactie veroorzaken.